EU-informationsblad

Hitta informationsbladet för din produkt, enligt EU-kommissionens förordning 665/2013.


Sök
Hur hittar jag produktnummerkod(PNC), modellnummer, serienummer och ML-kod?