Villkor för tävlingen Review and Win

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Personuppgifterna får inte överlåtas eller säljas vidare. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling, vilket görs i samband med att den tävlande fyller i sina personuppgifter. 

1. Ansvarig för tävlingen är Electrolux HemProdukter AB. 

2. För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen. 

3. För att delta i tävlingen behöver du skriva en produktrecension för en produkt som finns tillgänglig på aeg.se. Man kan endast delta med en recension per produkt. Men du får recensera hur många produkter du vill, ju fler produkter du recenserar desto större chans har du att vinna.

4. AEG tävlar ut en Sport Mini Mixer ESB2500 varje vecka bland de personer som skrivit en produktrecension. Beslutet kan inte överklagas.

5. Anställda inom Electrolux HemProdukter AB samt deras familjer får ej delta i tävlingen.

6. Priset i tävlingen består av en Sport Mini Mixer ESB2500.

7. Vinnarna kommer att bli informerade personligen via den e-postadress de uppgett. Priserna är personliga och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Vinnarna ansvarar själv för att betala skatt som uppstår till följd av vinsten. 

8. Electrolux HemProdukter AB tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling. 

Tävlingen börjar den 3 oktober 2016 och avslutas den 27 juli 2018.

Electrolux HemProdukter AB har rätt att ta bort innehåll som härrör sig till någon av följande kategorier:

• Material som förtalar, skymfar, trakasserar, förföljer, hotar eller på annat sätt kränker andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv och offentlighet). 
• I de fall någon publicerar, lägger upp, distribuerar eller sprider något nedsättande, kränkande, obscent, oanständigt, vilseledande eller olagligt material eller information.