Diskmaskinen piper 3 gånger eller LED-lampan blinkar 3 gånger

Senast uppdaterad 2020-06-09 09:40

Problem

  • Diskmaskinen piper 3 gånger eller LED-lampan blinkar 3 gånger

Gäller för

  • Inbyggd diskmaskin
  • Fristående diskmaskin

Lösning

  1. Stäng av diskmaskinens vattentillförsel
    Gör detta för att undvika översvämning
  2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
    För att få problemet åtgärdat bör du boka en servicetekniker

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Orsak

  • Om diskmaskinen piper 3 gånger eller LED-lampan blinkar 3 gånger indikerar detta en läcka och vatten samlas i botten av maskinen
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.