Hur stänger jag av AirDry i min diskmaskin?

Senast uppdaterad 2024-04-18 15:26

Problem

 • Hur stänger jag av AirDry-funktionen på min diskmaskin?
 • Hur inaktiverar man automatisk dörröppning?

Gäller för

 • Diskmaskin med AirDry-funktion

Lösning

Vi rekommenderar att du INTE inaktiverar AirDry-funktionen.
 AirDry-tekniken stänger varje cykel med ett naturligt luftflöde som fungerar tre gånger bättre än stängda dörrsystem:

 • AirDry-funktionen ger ett mycket bättre torkresultat
 • AirDry-funktionen sparar energi under torkcykeln.


För att stänga av AirDry-funktionen, följ steg-för-steg-instruktionerna nedan.
Obs : Metoden kan variera beroende på typ av diskmaskins kontrollpanel.


 • Diskmaskin med QuickSelect:


  Om kontrollpanelen ser ut som bilden ovan, följ dessa steg:
  1. Starta inställningsläget

   Du kan gå in i inställningsläget innan du startar ett program. Du kan inte starta läget medan ett program körs. För att gå in i inställningsläget, tryck och håll in "ECO" och "QUICK" samtidigt i cirka 3 sekunder.

  2. Du kan navigera i inställningsläget med hjälp av valfältet MY TIME.
   Knapparna "Föregående", "OK" och "Nästa" tänds.

  3. Använd "Föregående" eller "Nästa" för att välja den stapel på "ECOMETER" som motsvarar önskad inställning. Välj inställning 4 för att avaktivera AirDry (automatisk dörröppning).

  4. ECOMETER-stapeln som motsvarar den valda inställningen ( inställning 4 ) tänds.
   De andra staplarna är avstängda.

  5. Den aktuella inställningen blinkar.

  6. Tryck på "Föregående" eller "Nästa" för att ändra inställningen.
   Du kan välja mellan att aktivera AirDry eller inaktivera AirDry.

  7. Tryck på OK för att bekräfta inställningen.

  8. Den nya inställningen lagras.
   Enheten återgår till listan över grundinställningar.

  9. Håll ned knapparna “QUICK” och “ECO” samtidigt i cirka 3 sekunder för att lämna inställningsläget.
   Apparaten återgår till programvalsläge. Dessa inställningar kommer att sparas tills du ändrar dem igen.

 • Diskmaskin med touchkontroll:
  Om kontrollpanelen ser ut som bilden ovan, följ dessa steg:
  1. Sätt enheten i programmeringsläge.
   För att avaktivera AirDry-funktionen måste du sätta enheten i programmeringsläge.
   Apparaten är i programmeringsläge när programlampan lyser och programtiden visas. När du slår på enheten är den vanligtvis i programmeringsläge.
   Men om så inte är fallet kan du gå in i programmeringsläget enligt följande:
   Håll ned tangenterna K1 och K2 samtidigt tills enheten är i programmeringsläge.
  2. Gå in i användarläge.
   För att gå in i användarläge, håll ner K3 och K4 tangenterna samtidigt tills L1, L2 och L3 lamporna börjar blinka och ingenting visas.
  3. Kontrollera den aktuella inställningen.
   Tryck på K3
   • L1- och L2-lamporna slocknar.
   • L3-lampan fortsätter att blinka.
   • Displayen visar aktuell inställning: Io = AirDry-funktionen aktiverad.
  4. Ändra inställningen.
   Tryck på K3 för att ändra inställningen: Oo = AirDry-funktionen inaktiverad.
  5. Bekräfta inställningen.
   Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen.

Om kontrollpanelen ser annorlunda ut än den som visas nedan, se bruksanvisningen som följde med din enhet. Klicka på " Hitta användarmanual " till höger om den här artikeln.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.