Rengöringslampan tänds på diskmaskinen

Senast uppdaterad 2024-04-17 13:50

Problem

  • Rengöringslampan tänds på diskmaskinen
  • Röd rengöringslampa tänds i displayen på diskmaskinen
  • Maskinvård / maskinskötselprogram diskmaskin

Gäller för

  • Diskmaskiner med QuickSelect

Lösning

När diskmaskinen upptäcker behov av rengöring tänds lampan Starta Machine Care-programmet för att rengöra maskinen.

1. Så här startar du programmet Machine Care

2. Innan du startar Machine Care-programmet, rengör filtren och spolarmarna

3. Använd ett rengöringsmedel för diskmaskiner en gång i månaden. Följ instruktionerna på produktförpackningen noggrant. 

Vi rekommenderar att du använder ett speciellt rengöringsmedel lämpligt för diskmaskiner, som du hittar i vår webbutik Köp vårdprodukten Clean & Care i Webshopen här

4. Följ instruktionerna på förpackningen.

5. Se till att maskinen är tom innan du startar programmet

6. tryck och håll  och  ner samtidigt i ca. 3 sekunder.

7. Lamporna  och  blinkar och displayen visar programmets längd.

8. Stäng luckan för att starta programmet.

9. Programmet är klart när lampan  är avstängd


Orsak

  • Se det stora utbudet av originaltillbehör, reservdelar och städ- och skötselprodukter som håller vår höga kvalitetsstandard och till rätt pris i webshop.
Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.