Så här tillsätter du spolglans i din diskmaskin från AEG

Senast uppdaterad 2024-03-06 14:53

En lätt öppen AEG-diskmaskin fylld med ren disk

Fyll spolglansbehållaren när du använder din diskmaskin från AEG för första gången eller när indikatorn (A) är genomskinlig. Spolglans hjälper till att torka din disk så den inte får ränder och fläckar. Den frigörs automatiskt under varmsköljningsfasen.


Tillsätt spolglans

1. Öppna locket (C) .

2. Fyll behållaren (B) med spolglans tills den når markeringen MAX . Använd endast spolglans som uttryckligen är avsett för diskmaskiner.

3. Ta bort eventuellt utspillt spolglans med en trasa för att förhindra överdriven skumbildning.

4. Stäng locket. Se till att locket låses.Justera mängden

Du kan justera mängden spolglans som doseras efter dina behov. Standardnivån är 5A på en skala från nivåerna 0A till 8A. Kontrollera rekommendationerna på flaskan med spolglans du använder.

Om du behöver justera spolglansinställningen, se bruksanvisningen för instruktioner som gäller just din modell.

Bra att veta: Vissa diskmaskinstabletter innehåller spolglans, så det kanske inte är nödvändigt att lägga till det i det dedikerade spolglansfacket. För att stänga av spolglansbehållaren och indikatorn, ställ in spolglansnivån på 0A.


Viktigt

  • Spolglansfacket är endast avsett för spolglans. Fyll den inte med diskmedel eller andra vätskor. 
  • Använd alltid rätt mängd spolglans. Otillräcklig dosering ger sämre torkresultat, medan för stor dosering kan ge ett blåaktigt lager på disken.
  • En full tank med spolglans räcker till mellan 10 och 20 cykler, beroende på den inställda vattenhårdhetsnivån.För mer information om din specifika diskmaskinsmodell, se bruksanvisningen. Du hittar din bruksanvisning här.

Nu när du har lärt dig hur du fyller på spolglans i din diskmaskin, kanske du vill veta mer om hur du fyller på salt.  

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyAEG och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.