Hur du installerar din dörr på dörrkylanordningen

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:30

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


installationsvideor förklarar hur man monterar gångjärn och dörr

Hur du installerar din dörr på dörrkylskåp under disk

Så här installerar du din dörr på kylskåpet

Hur du installerar din dörr på kyl / frys