Så här byter du gångjärnet (1)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:25

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter gångjärn

VERKTYG:

6 × 300 skruvmejsel


Steg 1

Lägg ner produkten på en plan mjuk yta eller golv.

Steg 2

Lossa fyra skruvar på nedre gångjärnet och ta bort det nedre gångjärnet.


Steg 3

Ta bort dörren försiktigt och sätt den på mjukt skydd

Byt ut det övre gångjärnet

Steg 4

Skruva loss 3 skruvar på det övre gångjärnet, ta sedan bort det, byt ut mot ett nytt och fäst med 3 skruvar.

Steg 5

Sätt tillbaka glasluckan och nedre gångjärnet försiktigt och fäst skruvarna.

Byt ut nedre gångjärnet

Steg 6

Återfästs av det nya nedre gångjärnet,

och fäst 4 skruvar, ställ sedan enheten i minst 12 timmar före användning.