Byte av dörrpackning (H)

Senast uppdaterad 2023-04-06 09:02

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


ALLMÄNNA METODER FÖR Demontering och installation av packningen

Steg 1

Dra ut packningen från fyra hörn. Installera en ny.

Viktiga tips för installation av packning.

Tips 1

Börja från hörnet

Tips 2

Se till att packningsfoten trycks in helt i packningssätet.

Tips 3

Se till att packningen är väl inriktad med packningssätet

Tips 4

När du har stängt dörren, se till att packningen är ordentligt fastsatt på dörren

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.