Hur man byter packning (2)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:59

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

HUR man byter ut packningen

1) Skjut ner dörrlåset på båda sidor


2) Dra ut dörren och byt ut den mot en ny3) Dra packningen från ett hörn och dra den sedan mjukt ut från varje sida

Varning för installation! Packningen har en installationsriktning:

Bild till vänster: Tryck på alla sidor på packningen för att hitta sidan utan magnet (du skulle känna sidan utan magnet mjukare än de andra).

Bild till höger : Sidan utan magnet måste installeras på sidan av dörren med de två längsta hörnen (hörnet inringat i rött)