Så här byter du packningen (1)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:57

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter gångjärn

VERKTYG:

6 × 300 skruvmejsel


Steg 1

Lägg dig försiktigt ner glasdörren mot mjukt skydd

Steg 2

Dra ut packningen från fyra hörn.

Installera en ny.

Installera packning
Steg 3

Starta installationen från hörnet


Steg 4

Se till att packningsfoten trycks in helt i packningssätet.


Se till att packningen är väl inriktad med packningssätet.

Steg 5

Sätt tillbaka dörren med skåpet, se till att packningen är ordentligt fäst vid dörren