Hur man byter dörrhandtag (7DW)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:55

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Frys & kylskåp dörrhandtag

STEG 1 Håll dörrhandtagsstödet tätt och dra rakt uppåt med snäpp.

STEG 2 Placera ett nytt dörrhandtag.

Rikta in spåret på handtagsstödet och fästena på dörren

STEG 3 Håll i handtagsstödet och snäpp ner.

※ En hammare av gummi eller mjukt huvud kan användas för att fästa snap-in