Hur man byter dörrhandtag (H2)

Senast uppdaterad 2021-03-22 16:54

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter dörrhandtag

VERKTYG:

6 × 300 skruvmejsel     


Steg 1

Skruva loss handtaget

Steg 2

Ta bort handtaget och byt ut det mot ett nytt