Så byter du dörrfacken (3)

Senast uppdaterad 2021-03-22 14:34

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

DEMONTERING OCH INSTALLATION AV DÖRRHYLLAN

Så här tar du bort dörrhyllan:

1. Håll i hyllans vänstra sida.

2. Lyft hyllans högra sida tills den lossnar från fästet.

3. Lyft hyllans vänstra sida och ta bort den.

För att sätta tillbaka hyllan:

1. Placera hyllan platt på dörren.

2. Skjut två sidor av hyllan samtidigt så att hyllan passar båda fästena.