Hur man byter ut lådan (5)

Senast uppdaterad 2021-03-22 14:39

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Korgar med frys och kylskåp

STEG 1 Dra väskan framåt.

STEG 2 När den klickar på rullstyrningarna drar du framsidan uppåt för att ta bort den.

※ Följ omvänd ordning när du monterar bytet.