Hur man byter hyllan (1)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:18

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man byter hyllan


För att ta bort någon av hyllorna från skenfacket, flytta hyllan till den plats där trähyllans skår ligger exakt under plaststolpen och lyfta den upp och ut.

För att byta ut hyllan, upprepa stegen som beskrivs ovan i omvänd ordning