Hur man byter hyllan (2)

Senast uppdaterad 2021-02-24 14:48

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


HUR DU TAR BORT GATTEN


1) Dra upp gallret för att ta bort det