Hur man tar isär och monterar mellankorgen, bestickbrickan och skenorna på mittkorgen och bestickbrickan

Senast uppdaterad 2021-02-24 14:40

Hur man tar isär och monterar mellankorgen, bestickbrickan och skenorna på mittkorgen och bestickbrickan.

Följande steg gäller för mittkorgen och bestickbrickan.

Korgen demonteras

  1. Ta bort korgen. För att ta bort korgen måste du vrida proppen i skenan.

Word-importbild

2. Vrid proppen på båda skenorna i korgen för att ta bort den.

3. Ta bort korgen.

Rails demonteras

4. Ta bort proppen i änden av skenan inuti diskmaskinen.

Word-importbild

5. Skjut skenan till diskmaskinens framsida för att ta bort den.

För montering gör korgen och skenorna den omvända processen och sekvensen.