Hur man demonterar och monterar mittkorgsskena i diskmaskinen

Senast uppdaterad 2021-10-20 13:19

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Demontering och montering av bestickbricka och mittkorg

Förfarandet är likartat för båda korgarna och görs när korgarna är helt ute

Detalj av snäppet för att trycka och rörelse i steg 2

1 -   Ta bort skruvarna som fäster korgen på skenorna

2 -   Tryck på snäppet och skjut korgen medan du håller skenan.

3 -   När du håller korgen rör dig en skena i taget bortsett från korgen

Denna rörelse bör vara tillräckligt liten för att lossa korgen från skenorna


För att montera korgarna gör du omvänd process och sekvens

Demontering och montering av mellanliggande skenor

1 - Tryck på de fyra snäpparna och skjut skenan i riktning mot diskmaskinens framsida. Denna rörelse bör vara tillräckligt liten för att lossa skenorna från badkaret

Att montera korgarna gör den omvända processen och sekvensen utan att trycka på snapsna.

Bilder som representerar skenorna till vänster