Hur du rengör, demonterar och monterar dina diskmaskins sprayarmar

Senast uppdaterad 2022-12-02 14:27

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete .

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur du rengör, demonterar och monterar dina diskmaskins sprayarmar

Se instruktionsvideon

1. Ta bort den undre korgen

2. Vrid den nedre sprayarmen och dra ut den

3. Dra ut den övre korgen

4. Vrid den övre sprayarmen och tryck uppåt för att lossa den

5. Ta bort den övre korgen

6. Vrid taksprutarmen och tryck uppåt för att lossa den

7. Använd en tandpetare för att rengöra hålen

8. Skölj sprayarmarna med vatten och torka med en ren trasa

9. Vrid överarmen och underarmen tillbaka på plats


Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.