Hur man demonterar och monterar bälgtätningen (4)

Senast uppdaterad 2021-03-10 09:26
  • Allt arbete som ska utföras inuti apparaten kräver särskild kompetens och kunskap och får endast utföras av kvalificerade och auktoriserade servicetekniker
  • Denna plattform är inte utrustad med en ON / OFF-omkopplare.
  • Innan du går in i interna komponenter, ta ut kontakten ur uttaget för att koppla bort strömförsörjningen.
  • Vissa av komponenterna i den mekaniska delen kan orsaka skador, så använd lämpligt skydd och fortsätt med försiktighet.
  • Töm alltid apparaten från allt vatten innan du lägger den på sidan.
  • Om apparaten måste placeras på sidan av underhåll eller av annat skäl, lägg den på vänster sida för att undvika risken för att eventuellt resterande vatten faller ner på huvudkortet.
  • Placera aldrig apparaten på höger sida (det elektroniska styrsystemets sida): en del av vattnet i diskmedelsutmataren kan läcka ut på de elektriska / elektroniska komponenterna och orsaka att de bränner


Hur man byter bälgsälen