Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket (FL) (2)

Senast uppdaterad 2021-03-23 10:42

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket

1. Ta bort lådan. Skjut lådans kant på plats med pilen (PUSH) för att enkelt ta bort lådan.

Word-importbild

Word-importbild

2. Placera lådan upp och ner.

Word-importbild

3. För att ta bort lådan från handtaget, placera en platt skruvmejsel i det område där klämman sitter.

4. Tryck försiktigt på klämman med en skruvmejsel 1 och tryck in den 2 så att du kan dra ut dörrhandtaget. Var försiktig så att inte klämman går sönder.

Instruktionsvideo