Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket (FL) (AutoDose)

Senast uppdaterad 2021-03-23 10:50

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Hur man tar isär och monterar tvättmedelsfacket:

Öppna tvättmedelsfacket. Spärren (indikerad med “PUSH” -namn) syns på vänster sida.

Tryck på spärren (“PUSH”) enligt bilden och dra ut tvättmedelsfacket.

Ta bort handtaget genom att trycka på den röda knappen och skjut handtaget enligt bilden

Bild som visar handtaget skilt från tvättmedelsfacket.

Byt ut tvättmedelsfacket.


Under monteringen, placera tvättmedelsfackets styrning "A" mellan skenorna på handtaget och handtaget "B".

Skjut handtaget som visas på bilden tills den röda knappen återgår till låst läge.