Vad gör jag om jag upptäcker att produkten levererats skadad?

Senast uppdaterad 2020-12-08 21:44

Problem

Vad gör jag om jag upptäcker att produkten levererats skadad?

Lösning

Transportskadade produkter ska anmälas inom 7 arbetsdagar från att du erhållit produkten. Anmälan görs till Electrolux kundtjänst via chatt, mail eller telefon. Vi kan komma att be dig skicka bilder på yttre och inre emballage samt skada på produkten. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage vid transportskada.