Vad har jag för garanti på min produkt?

Senast uppdaterad 2020-12-08 21:52

Problem

Vad har jag för garanti på min produkt?

Gäller för

Du som konsument har 1 års garanti på produkter köpta på electrolux.se som gäller utöver reklamationsrätten enligt konsumentköplagen. Garantin innebär att den enligt konsumentköplagen sex månader långa presumtionen om att ett fel ska anses ha funnits vid leverans av en produkt förlängs till ett år. Därefter gäller den lagstadgade reklamationsrätten om tre år från inköpsdatum för ursprungliga fel (såsom fabrikationsfel) givetvis som vanligt.    


Om du som konsument vill utnyttja garantin och hävda att en beställd produkt är felaktig ska du informera Electrolux om detta inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Om du informerar Electrolux inom två månader efter att du upptäckt felet ska du alltid anses ha informerat Electrolux inom skälig tid.  


Electrolux förbehåller sig rätten att ta ut en undersökningsavgift i de fall en produkt visar sig inte ha ett fel som omfattas av garantin eller reklamationsrätten. Du som konsument kommer att underrättas om denna avgift innan undersökningen påbörjas. 


Det finns vissa situationer då garantin inte gäller såsom om du varit oaktsam eller använt produkten för andra syften än vad den är avsedd. Läs mer om garantin och vad som omfattas  [i våra köpvillkor].  


För att kunna åberopa garantin är det viktigt att du kan visa att du köpt produkten på electrolux.se. Kom därför ihåg att spara inköpsbevis såsom orderbekräftelse och kvitto. Du har 1 års garanti på ursprungsfel (vid onormalt slitage, oaktsamhet, felaktig installation eller dylikt gäller ej garanti) och totalt 3 års reklamationsrätt. Din orderbekräftelse/kvitto är en värdehandling. Förvara dokumenten väl då du kan behöva visa upp dem för att kunna utnyttja garantin