Avfrostning av kyl/frys

Senast uppdaterad 2020-04-08 10:37

Problem

 • Det finns mycket is på baksidan av kyl/frys
 • Varför finns det mycket is i min kyl/frys?
 • Hur tar jag bort is från min kyl/frys?
 • Bildexempel:Gäller för

 • Kylskåp
 • Frys
 • Kyl/frys

Lösning

 1. Se "Avfrostning av frysen" i din manual för avfrostning av produkten
 2. Varning:Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frosten från produkten,eftersom du kan skada den
 3. Använd inte en mekanisk anordning eller något artificiellt sätt för att påskynda upptiningsprocessen, än det som rekommenderas av tillverkaren
 4. En temperaturökning av frysta livsmedel under avfrostning kan förkorta deras säkra lagringstid
 5. Cirka 12 timmar före avfrostning, ställ in en lägre temperatur för att bygga upp tillräckligt kylreserv för avbrottet under avfrostning
 6. Stäng av produkten eller dra ut kontakten från vägguttaget
 7. Ta bort eventuellt lagrad mat, linda in den i flera lager av tidningar och lägg dem på en sval plats
 8. Lämna dörren öppen
 9. När avfrostningen är klar, torka insidan ordentligt och sätt tillbaka kontakten
 10. Sätt på produkten och ställ in kallaste temperatur, för att få maximal kyla
 11. Efter tre timmar kan du lägga tillbaka den tidigare borttagna maten
 12. Kontrollera att ingen produkt berör bakväggen efter avfrostning

Orsak

 • Anledningen till is bildas på kylskåpens bakvägg är ofta att matvaror har stått för nära bakväggen
 • En viss mängd frost kommer alltid att bildas i fryshyllorna och runt det övre facket
 • Avfrosta frysen när frostskiktet når en tjocklek på cirka 3-5 mm

Hjälpte den här artikeln dig?

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.