Kylen visar F6 eller F7 på displayen

Senast uppdaterad 2019-10-30 14:35

Problem 

  • Felkod F6
  • Felkod F7

Avser

  • Kylskåp
  • Kyl-frys

Lösning 

  1. Kontrollerakontaktoch säkring i proppskåpet
  2. Kontrollera att dörren är ordentligtstängdochattlisten runt dörren är helochren
  3. Sänktemperaturengenomattvrida på temperaturregulatornellergenomattanvändakontrollpanelen enligt bruksanvisning. Hitta din bruksanvisning här
  4. Kontrollera om skåpetkylerkorrektMättemperaturen med en termometer i ettglasvattenplaceratinutiskåpet högst upp och längst ner. Kylskåpet fungerar korrekt om termometer visar samma grader som kylskåpsprogrammet är inställt 
  5. Om ovanståenderådintelöserproblemetrekommenderar vi att ni kontaktarettauktoriseratservicecenter

Orsak

  • En tillfälligtförhöjdtemperaturinutiapparatenpga öppen dörrkommerfeletattförsvinnanågratimmarsenarenärtemperaturenharåtergått till normalt


Hjälpte den här artikeln dig?

Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.