Kylen visar larm, röd varningslampa, blinkande triangel eller pip

Senast uppdaterad 2023-12-19 14:22

Problem

 • Larmet är synligt på panelen
 • Rött ljus blinkar på displayen
 • Displayen visar en blinkande triangel
 • Apparaten avger en larmsignal eller ett pip

Gäller för

 • Kylskåp
 • Kyl-frys

Lösning

Högtemperaturlarm:

När det blir en temperaturökning i frysfacket (till exempel på grund av tidigare strömavbrott), blinkar larmsymbolen, frystemperaturindikatorerna och/eller ett ljudligt larm hörs.

För att avaktivera larmet:

1. Tryck på valfri knapp. Ljudet stängs av.

2. Frystemperaturindikatorn visar den högsta uppnådda temperaturen i några sekunder och sedan visas den inställda temperaturen igen.

Larmindikatorn fortsätter att blinka tills normala förhållanden återställs. Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme för att inte störa dig.

Dörröppningslarm:

Om kylskåpsdörren är öppen i ungefär 5 minuter, blinkar larmsymbolen och/eller ljudliga larmet är på. Larmet slutar när dörren stängs. Under larmet kan ljudet tystas genom att trycka på valfri knapp.

Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme för att inte störa dig.

Digital Kontrollpanel – Integrerad

Manuell kontrollpanel – Integrerad

För att använda produkten:

1. Vrid temperaturreglaget medurs för att få en lägre temperatur inne i apparaten.

2. Vrid temperaturreglaget moturs för att få en högre temperatur inne i apparaten.

Högtemperaturlarm:

När det sker en temperaturökning i frysfacket (till exempel vid strömavbrott) blinkar larmlampan och/eller ett ljudligt larm hörs.

Ljudet kan stängas av när som helst genom att trycka på larmåterställningsknappen. När normala förhållanden återställs slutar larmlampan att blinka och ljudet stängs av automatiskt.

Dörröppningslarm:

Ett ljudlarm aktiveras när dörren är öppen i cirka 80 sekunder.

Efter att ha stängt dörren slutar ljudlarmet. Tryck på larmåterställningsknappen för att avaktivera ljudlarmet.

Temperaturfelsökning

Möjlig orsakLösning

Temperaturen är inte inställd korrekt.

Ställ in en högre/lägre temperatur

Dörren är inte korrekt stängd.


Se avsnittet "Stängning av dörren" i din bruksanvisning.
Electrolux: Bruksanvisning
AEG: Bruksanvisning

Temperaturen på livsmedelsprodukterna är för hög.


Låt livsmedlets temperatur sjunka till rumstemperatur innan du förvarar det i frysskåpet.

Många livsmedel förvaras samtidigt.

Förvara färre livsmedel samtidigt.

Frostens tjocklek är större än 4-5 mm.

Frosta av frysskåpet.

Dörren har öppnats ofta.

Öppna dörren endast om det är nödvändigt.

Frostmatic / FastFreeze- funktionen är aktiverad.

Se avsnittet "Frostmatic funktion" i din bruksanvisning.
Electrolux: Bruksanvisning
AEG: Bruksanvisning

Coolmatic- funktionen är aktiveradSe avsnittet "Coolmatic-funktion" i din bruksanvisning.
Electrolux: Bruksanvisning
AEG: Bruksanvisning

Det finns ingen kalluftcirkulation i produkten.


Se till att det finns en kalluftcirkulation i produkten. Se avsnittet "Tips och råd" i din bruksanvisning.
Electrolux: Bruksanvisning
AEG:  Bruksanvisning


Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt från kylenhetens avdunstare under regelbunden användning. Avfrostningsvattnet rinner ut genom en ränna ner i en särskild behållare bakom produkten, över kompressorn, där det avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra avrinningshålet i mitten av kyldelens kanal för att förhindra att vattnet rinner över och droppar ner på livsmedel inuti kylskåpet. Använd en piprensare som medföljer produkten för detta ändamål(den kan också köpas i vår webshop.

 

Avfrostning av frysskåpet

VARNING! Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frost från väggarna inuti frysskåpet eftersom det kan skada skåpet. Använd inte en mekanisk enhet eller andra konstgjorda medel för att påskynda avforstningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.

Ställ in en lägre temperatur cirka 12 timmar innan avfrostning för att bygga upp tillräcklig kylreserv i händelse av avbrott i driften.

Det kommer alltid att bildas en viss mängd frost på fryshyllorna och runt den övre delen av skåpet. Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5 mm.

1. Stäng av produkten eller dra ut kontakten från vägguttaget.

2. Ta eventuell kvarvarande mat, linda in den i flera lager tidingspapper och placera på en sval plats.

VARNING! En temperaturökning i de frysta livsmedlen under avfrostningen kan förkorta deras hållbarhet. Rör inte vid frysta varor med våta händer. Händerna kan frysa fast på varorna.

3. Låt dörren stå öppen. Skydda golvet från avsmält vatten, med till exempel en trasa eller en behållare.

4. Placera en kastrull med varmt vatten i frysen för att påskynda avfrostningsprocessen. Ta bort isbitar som bryts loss innan avfrostningen är klar.

5. När avfrostningen är klar, torka insidan noggrant.

6. Slå på produkten och stäng dörren

7. Ställ in temperaturreglaget för att uppnå maximal kyla och låt produkten köra i två eller timmar med med den inställningen. Först efter det kan livsmedel läggas tillbaka in i frysskåpet.

Frostfri (NoFrost) modeller:

Frysenheten är frostfri. Det innebär att frost inte bildas när den är i drift.


Se nedan video för tips och tricks vid rengöring av kylskåp


Tips för att spara energi hemma när du använder kylskåp och frys

Med stigande energipriser är det nu ett bra tillfälle att ompröva hur du använder apparaterna i ditt hem för att spara energi och pengar. Förutom att hjälpa din hushållsbudget kommer det även att gynna planeten genom att minska koldioxidutsläppen. Här är några användbara tips om hur du minskar energiförbrukningen när du använder ditt kylskåp och din frys.

 • Håll dig till de rekommenderade temperaturerna. 4 grader för kylskåpet och -18 grader för frysen. Detta säkerställer en idealisk balans mellan att hålla maten fräsch och använda minimal mängd energi.
 • Undvik att lägga varm mat i kylskåpet. Detta får kylskåpet att arbeta hårdare för att kyla ner och ökar energiförbrukningen.
 • Ha inte dörren öppen för länge. Detta gör att temperaturen ökar och ökar energiförbrukningen.


Se andra användbara tips för att spara energi och pengar.

Effektiva energispartips för ditt hem för att sänka dina energikostnader

Orsak

 • Om du nyligen har satt in mycket mat i skåpet som är i rumstemperatur så kan det påverka temperaturen i skåpet. Efter 12 timmar bör skåpet vara i normal temperatur
 • Skåpet känner inte av att dörren är stängdVill du veta mer om produkterna?

Hitta det du söker – oavsett om du behöver köpa något nytt eller bara är nyfiken på vårt sortiment. Ta reda på mer om produkter, serier och funktioner.

Till produktsidor

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.