Vattendroppar på baksidan av kylskåpet

Senast uppdaterad 2023-10-25 08:54

Problem

 • Vattendroppar kan ses på bakväggen inuti kylskåpet.
 • Isbildning på bakväggen
 • Kondensvatten eller kondensat under hyllorna
 • Droppar på bakväggen fryser och tinar igen
 • Bakväggen är fuktig och våt

Gäller för

 • Kylskåp
 • Kyl/frys

Lösning

Kylskåpet är utrustat med ett automatiskt avfrostningssystem. Det fungerar enligt följande:

Om kylskåpet öppnas kommer varm rumsluft in i enheten. Varm luft innehåller fukt som när den svalnar bildar vattendroppar på kalla ställen i kylskåpet. Eftersom den bakre väggen är en av de kallaste platserna i det inre avsätts de flesta vattendropparna där. Dessa kan även frysa när kompressorn/motorn är igång.Om kompressorn inte är igång värms bakväggen upp och vattendropparna kan rinna av nedåt. Via öppningen i den V-formade kanalen (se orangefärgad pil på bilden) kan du komma direkt in i förångningsbrickan på baksidan av kylanordningen. Förångningsbrickan är placerad direkt ovanför kompressorn. När kompressorn går värms skalet upp och vattnet avdunstar.


OBS: Öppningen måste alltid vara fritt åtkomlig så att vattnet kan rinna av obehindrat! Den gröna plastdelen i mitten fungerar som rengöringshjälp och kan stå i kylen. Vi rekommenderar att rengöra denna öppning regelbundet, dock senast så fort det finns vatten i rännan.

Hanteringstips:

För att hålla kondensbildningen på den bakre väggen och även kompressorns gångtider till ett minimum, observera följande tips:

 • Om möjligt, packa maten i kylen så att maten inte kan släppa ut fukt i miljön. Om du till exempel förvarar mycket grönsaker som grönsallad i kylskåpet ökar luftfuktigheten i kylskåpet och det bildas oftare vattendroppar, särskilt under grönsaksfackets glaslock.
 • Öppna endast kylskåpsdörren vid behov. Ju oftare du öppnar dörren, desto mer blandas den kalla luften från kylskåpet med den varma rumsluften.
 • Lämna endast dörren öppen så länge som det behövs, särskilt på sommaren.
 • Ställ inte varm mat i kylen för att svalna. Ställ dem inte i kylen förrän maten har svalnat till rumstemperatur.

Generellt är rumstemperaturen högre på sommaren och kylskåpet startar därför oftare än på vintern.

Slutsats:

Vattendroppar på baksidan av kylskåpets insida är normalt. Om dropparna byggs upp och bildar ett tjockt lager av is kan detta tyda på en defekt i enheten. Om problem kvarstår rekommenderar vi er att kontakta ett auktoriserat servicecenter

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.