Det är mycket is i mitt inbyggda kylskåp

Senast uppdaterad 2023-02-21 15:45

Problem

 • Varför är det mycket frost eller is i mitt inbyggda kylskåp?
 • Det finns en stor isklump på bakväggen av mitt kylskåp

Gäller för

 • Integrerat kylskåp

Lösning

 1. Det är normalt att det bildas frost/is och vatten på skåpets bakvägg som visas på bilden.

  Isen bildas av normal fukt som kommer in i skåpet när dörren öppnas och tas normalt bort av det automatiska avfrostningssystemet
  Om det är så mycket is att skåpet inte kan tina upp det helt av sig självt kan problemet i många fall lösas genom att tina skåpet manuellt.

 2. Se till att slå in matvarorna.
  Om du inte slår in din mat kan det öka mängden fukt och frost i kylen. Du kan minska mängden fukt och frost genom att alltid packa din mat i lufttäta behållare. Fälgar på bakväggen (kylytan) är normala och inget fel på skåpet.

 3. Kontrollera om maten vidrör skåpets bakvägg.

  Flytta föremål som rör den bakre väggen för att undvika vatten eller is på hyllan. Den bakre väggen kommer att frysa under kylning, och isen kommer att förvandlas till vatten under automatisk avfrostning. Om föremål vidrör den bakre väggen kommer vattnet vid avfrostning att rinna ut på hyllan istället för ner i dräneringskanalen.

 4. Rengör dräneringskanalen.
  För att undvika mycket fukt, vattenläckage eller is inne i skåpet bör avloppskanalen rengöras. Rengör även droppbrickan och avloppsslangen ovanför baksidan av skåpet. Under normal drift avfrostas förångaren (bakväggskylytan) i kylrummet automatiskt varje gång kompressorn stannar. Avfrostningsvattnet leds ut genom en kanal och in i en droppbricka på baksidan av kylskåpet. Droppbrickan placeras ovanför kompressorn, där vattnet avdunstar.

 5. Undvik att öppna dörren ofta eller under lång tid.
  Om dörren har stått öppen för länge eller öppnas ofta kan temperaturen i skåpet stiga och bli för hög, eller så kan det bildas mycket fukt eller is inne i skåpet. Om det har byggts upp is i skåpet kan problemet ofta lösas genom att tina skåpet. Undvik att lämna dörren öppen under långa perioder, eller öppna den mer sällan. Detta kommer också att bidra till att spara energi och skydda miljön.

 6. Kontrollera om skåpet är plant.
  Det är viktigt att skåpet monteras plant för att säkerställa att skåpsdörren kan stängas helt och korrekt.
  Du kan kontrollera köksskåpet vertikalt och horisontellt med ett vattenpass.

  Om köksskåpet inte står plant, dra ut stickkontakten ur uttaget och flytta kylskåpet. Kolla nu om det går att räta upp köksskåpet.
  Du kan fråga en kökshandlare om råd om vad som kan göras för att lösa problemet.
  När köksskåpet är plant, sätt tillbaka kylskåpet genom att noggrant följa installationsanvisningarna som följde med produkten.

 7. Kontrollera om skåpet är installerat på rätt djup och korrekt säkrat.
  Det är viktigt att skåpet installeras exakt på rätt djup för att säkerställa att skåpsdörren kan stängas helt och korrekt. För att ställa in skåpet korrekt måste du noga följa instruktionerna som följde med skåpet. Du kan ladda ner din bruksanvisning här.
  Du ska även se till att produkten skruvas i alla fästpunkter och alla skruvar är monterade i fästen, gångjärnsdelar och i den fasta hyllan ovanför produkten framtill på köksskåpet.
  Se här några exempel på installation och djup:
  -Dörr-på-dörr-installation: (Köksdörr monterad direkt på kylskåpsdörr)

  -Installation i skåp med skjutgångjärn (Köksdörr monterad i skjutskena på kylskåpsdörr)


 8. Kontrollera om transportdelarna har tagits bort.
  Dörren kan inte stängas korrekt om transportlåsen inte har tagits bort från dörren. Du kan vanligtvis hitta transportlåsen i hörnen på dörren.
  Exempel:


 9. Kontrollera om dörrtätningen sitter ordentligt eller skadad.
  Du måste kontrollera dörrpackningen noggrant. Tryck dörrtätningen på plats hela vägen runt dörren.
  Om dörrpackningen är skadad eller inte på plats kan det förhindra att dörren stängs ordentligt.
  Om dörrpackningen är deformerad kan det i vissa fall lösas genom att värma den något i några sekunder med en fön och sedan försöka räta ut gummit.
  Notera! Värm inte dörrpackningen för mycket eftersom detta kan skada packningen och dörren.

 10. Kontrollera om dörrgångjärnen är lösa eller skadade på något sätt.
  Om gångjärnen är lösa kan du använda en skruvmejsel för att dra åt skruvarna och ev justera samtidigt gångjärnen så att dörren stängs korrekt.
  Om gångjärnet är trasigt eller skadat rekommenderar vi att du bokar ett besök av en servicetekniker.
  Vill du byta gångjärnen själv kan du köpa nya gångjärn i webshopen här.

 11. Om gångjärn, lampor eller andra delar är skadade kan de enkelt bytas ut. Vill du byta ut delarna själv kan du hitta reservdelar, tillbehör och skötselprodukter i vår webshop här.

 12. Om ovanstående inte löste problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.