Min kyldörr är svår att öppna

Senast uppdaterad 2024-05-22 11:06

Problem

  • Kylskåpsdörren är svår att öppna
  • Kylskåpsdörren måste dras hårt innan den öppnas

Gäller för

  • Kylskåp
  • Kyl frys

Lösning

1. Tryck in fingret i insidan av ett hörn av dörrtätningen för att frigöra sug och göra det lättare att öppna dörren strax efter att du stängt den.

2. Vänta ca. en minut innan du öppnar dörren igen om den precis har stängts.

3. Undvik att slå igen dörren.

4. Kontrollera att packningens yta är ren.

5. Kontrollera avrinningshålet inuti apparaten och rengör den.

Töm kompressortråget och häll sedan en liten mängd vatten in i det och kontrollera kompressortråget igen.

Vattnet ska dyka upp i brickan.

6. Kontrollera kompressorns tråg om den är fylld med vatten och änden av röret är under vattnet, töm brickan.

Den ska vara öppen och änden ska vara högre än vattennivån.

7. Se till att apparaten står plant.

Justera fötterna på botten och framsidan och kontrollera nivån med ett vattenpass (fronten måste vara på en högre nivå lite).

8. Kontrollera om gångjärnen är skadade och byt ut eventuella defekta gångjärnsdelar.

Önskar du byta delar själv kan du hitta reservdelar, tillbehör och skötselprodukter i vår Webshop .

8. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om förslagen ovan inte löser problemet rekommenderar vi att du begär ett besök av en servicetekniker

Orsak

  • Luften i en kyl eller frys "krymper" när det blir kallare. Detta kan ibland skapa sug, vilket gör det svårt att öppna dörren. Om dörren stängs snabbt eller slås igen kommer luft att pressas ut och det kan ta flera minuter innan vakuumet släpps, varefter dörren kan öppnas normalt.
  • Sug inuti en kyl eller frys efter att dörren stängts är normalt och inte ett produktfel.
Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.