Så här rengör du filtren på din köksfläkt från AEG

Senast uppdaterad 2024-04-25 09:35

En spiskåpa från AEG tar bort ånga och lukter vid matlagning

Rengör dina fläktfilter från AEG regelbundet för att hålla ditt kök fräscht och fritt från oönskade dofter. Enkel och konsekvent skötsel av dina filter kommer att förbättra köksfläktens prestanda, både på kort och lång sikt.

Köksfläktarna har olika sorters filter med specifika rengöringsbehov. Se bruksanvisningen för mer information om din köksfläktsmodell.

Fettfilter

Alla fläktar levereras med fettfilter. Detta filter fångar upp fettpartiklar från ångan som passerar genom filtret.

Det är viktigt att hålla filtret rent för att förhindra fettansamling och minimera risken för brand. Tjocka lager av fett i filtret kan också leda till lägre extraktionseffekt. Detta minskar ventilationsprestandan och kan öka ljudnivån.

Det finns två olika typer av fettfilter: engångsfilter och återanvändbara.

Engångsfleecefilter

Ett spiskåpa fleecefilter för att ta bort lukt och fettpartiklar

Engångsfleecefilter blir mättade efter ett tag och måste kasseras och bytas ut. Det rekommenderas att byta dessa filter en gång i månaden.

Återanvändbara aluminium- och stålfilter

Ett fettfilter i aluminium placerat i en tom diskmaskinEtt återanvändbart fettfilter fäst på spiskåpan

Återanvändbara aluminium- och stålfilter måste rengöras regelbundet för att fungera som avsett.

Rengör ditt filter efter cirka 40 timmars användning. Om du har en fläktkåpa med elektronisk display får du ett meddelande som talar om när det är dags att rengöra filtret.


Du kan rengöra ditt filter på två sätt:

  • Tvätta det med en svamp, med ett icke-slipande rengöringsmedel.
  • Tvätta filtret i diskmaskinen vid låg temperatur och en kort cykel. Se användarmanualen för detaljer.

Bra att veta:

  • Fettfilter kan missfärgas efter rengöring. Detta påverkar inte filtrets prestanda.
  • Om det inte rengörs under en längre tid kan det hända att fettet inte går att ta bort. I så fall måste du byta ut filtret.

Kolfilter

Kolfilter används när fläkten är i recirkulationsläge. De tar bort obehagliga lukter och återcirkulerar den filtrerade luften till köket.

Vissa kolfilter är engångsfilter och behöver bytas ut, medan andra kan rengöras.

Rengöring och torkning av kolfilter

Hur ofta du behöver byta eller rengöra kolfilter beror på filtret.

En allmän rekommendation är att byta ut eller rengöra kolfilter efter 160 timmars användning. Om du har en huva med elektronisk display får du ett filtermeddelande som talar om när det är dags att rengöra filtret.

Kolfiltret är placerat inuti fläktkåpan. Du måste ta bort fettfiltret för att komma åt kolfiltret.

Så byter du ut OdourClean-kolfiltret

OdourClean kolfilter är ett engångsfilter som inte kan rengöras. Byt ut ditt OdourClean kolfilter var 4–6:e månad, beroende på hur mycket du använder fläkten.

1. Ta bort fettfiltret för att komma åt kolfiltret.

2. Ta bort kolfiltret från fläktkåpan.

3. Sätt i det nya kolfiltret.

4. Sätt tillbaka fettfiltret.

Så rengör och torkar du OdourClean Plus-kolfiltret

Rengör filtret var 3–4:e månad, beroende på hur mycket du använder fläkten. Den totala livslängden för detta filter är 2–3 år.

1. Ta bort fettfiltret för att komma åt kolfiltret.

2. Ta bort kolfiltret från fläktkåpan.

3. Rengör kolfiltret för hand med varmt vatten, utan rengöringsmedel. Du kan även ställa den i diskmaskinen utan disk och rengöra den med vanligt diskmaskinsmedel.

4. Låt kolfiltret lufttorka eller torka det i ugnen. Se användarmanualen för detaljer.

5. Sätt tillbaka kolfiltret när det har svalnat och är helt torrt.

6. Sätt tillbaka fettfiltret.

Ett spiskåpa kolfilter placerat i en tom diskmaskin

Så rengör och torkar du OdourClean Pro-kolfiltret

Rengör filtret och torka det i ugnen var 5–6:e månad, beroende på hur mycket du använder fläkten. Den totala livslängden för detta filter är upp till 5 år.

1. Ta bort fettfiltret för att komma åt kolfiltret.

2. Ta bort kolfiltret från fläktkåpan.

3. Ta bort smutsen på kolfiltrets yta med en fuktig trasa.

4. Sätt in kolfiltret i ugnen för att torka det korrekt. Se användarmanualen för detaljer.

5. Sätt tillbaka kolfiltret när det har svalnat.

6. Sätt tillbaka fettfiltret.

Ett kolfilter för spisfläkt placerat i en ugn för att torka

Behöver du nya filter finns dessa att köpa i vår webshop

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyAEG och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.