Vad betyder symbolerna på min spisfläkt?

Senast uppdaterad 2021-04-13 12:09

Problem

 • Vad betyder symbolerna på min spisfläkt?

Gäller för

 • Köksfläktar

Lösning
 1. Knapp PÅ/AV hastighet samt Knapp aktivering/inaktivering av manöverpanel
 2. Frånluftshastighet effekt 1
 3. Frånluftshastighet effekt 2
 4. Frånluftshastighet effekt 3
 5. Frånluftshastighet effekt 4. Turbofunktion som kör i 5 minuter för att sedan återgå till tidigare hastighet 
 6.  "Breeze" (Miljöventilation) Fläkten slås på med låg hastighet (effekt) med frånluft i ungefär 60 minuter och stängs sedan av 
 7. Underhålls lampa för filter. Lyser lampan klart är det fettfilter som behöver underhåll, blinkar lampan är det kolfiltret som behöver underhåll
 8. Hob²Hood indikator
 9. Lampa Av/På

Orsak

 • Hob²Hood är en avancerad automatisk funktion som ansluter hällen till en speciell köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har en infraröd signalkommunikator