Integrerad kaffemaskin - kaffet rinner, men kommer inte ut

Senast uppdaterad 2020-06-02 15:46

Problem

  • Kaffet rinner, men kommer inte ut ur integrerad kaffemaskin

Gäller för

  • Integrerad kaffemaskin

Lösning

  1. Rengör de blockerade munstyckena med en tandpetare
  2. Ta bort kaffeavlagringar med en tandpetare, svamp eller en hård diskborste
    Om kaffet inte kommer ut ur pipen, men från runt dörren, kan hålen i pipen blockeras av torrt kaffedamm
  3. Rengör svänglådan noggrant, särskilt bredvid gångjärnen
    Svänglådan inuti servicedörren kan vara blockerad och kan inte svängas
  4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.