Meddelandet "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" visas på skärmen på min integrerade kaffemaskin

Senast uppdaterad 2020-06-02 14:57

Problem

 • Meddelandet "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" visas på skärmen på min integrerade kaffemaskin

Gäller för

 • Integrerad kaffemaskin

Lösning

 1. Töm sumpbehållaren
  Tömningsoperationen ska pågå minst 30 sekunder för att vara effektiv
  Innan du börjar, se till att det inte har gått mer än tre dagar sedan du gjorde sista kaffet för att garantera korrekt hygien på maskinen
  Viktigt: Sumpbehållaren måste tömmas innan du tar bort droppbrickan även om den inte är helt full. Annars, när du fortsätter att använda maskinen, kan mängden kaffeavfall överstiga behållarens kapacitet och så småningom täppa till maskinens mekanism
 2. Stäng av apparaten med huvudströmbrytaren på höger sida (för att använda strömbrytaren måste du dra ut apparaten) och slå sedan på den igen
 3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.