SÅ ANVÄNDER DU DIN AEG KAFFEMASKIN PÅ BÄSTA SÄTT

Senast uppdaterad 2022-03-29 09:01

Din innovativa AEG-kaffemaskin är en avgörande komponent för att få ut det bästa ur din morgonkaffe-ritual eller hjälpa dig att få den där energikicken du behöver på eftermiddagen. Här är en praktisk guide som hjälper dig att njuta av din kaffemaskin från AEG till fullo.


SE TILL ATT DIN KAFFEMASKIN ALLTID SLÅS PÅ

Följ dessa enkla steg för att se till att din maskin vaknar när du behöver lite vätska. Kontrollera först att huvudströmbrytaren är påslagen, se sedan till att IEC-kabeln är ordentligt ansluten och kontrollera sedan att kaffemaskinen är ansluten till ett eluttag.

Ta en titt på dessa videor för att se hur det går till:

Om du har en kaffemaskin med roterande pump:Om du har en kaffemaskin med pekskärm:INSTALLERA NYTT HÄRDARFILTER

För att säkerställa att vattenavhärdarfiltret fungerar korrekt med din kaffemaskin, vrid vridknappen för att välja "meny", välj sedan "vatten" i "grundinställningar" och bekräfta att ett nytt vattenavhärdarfilter har installerats. Ta sedan ut filtret ur förpackningen och kör kranvatten genom hålet i filtret tills vatten kommer ut ur öppningarna. Sätt i filtret i vattentanken och sänk ned det helt i cirka tio sekunder, luta det och tryck lätt på det så att luftbubblorna kan komma ut.

Gäller endast kaffemaskiner med roterande pump.


SE TILL ATT DITT KAFFE ALLTID ÄR LAGOM VARMT

Det finns flera saker du kan göra för att se till att ditt kaffe alltid är så varmt som du vill ha det. Använd den som fungerar för dig. Dels kan du värma maskinen genom att använda sköljfunktionen. Dels kan du använda varmt vatten för att värma kopparna och sedan ställa in kaffetemperaturen i menyn.

Ta en titt på dessa videor för hur du gör det:

Om du har en kaffemaskin med roterande pump:Om du har en kaffemaskin med pekskärm:ALLTID LAGOM STARKT OCH KRÄMIGT KAFFE

För att få det kafferesultat du vill ha, vrid inställningsratten för malning moturs ett steg i taget. Se till att du bara vrider på ratten medan kvarnen är på.


SE TILL ATT MJÖLKEN FLÖDAR ORDENTLIGT

Följ dessa steg-för-steg-instruktioner för att säkerställa att du alltid kan tillaga dina drömmars latte. Ta bort mjölkbehållaren, rengör anslutningsmunstycket för hett vatten/ånga och ta ut mjölkbehållaren. När du rengör det termiska höljet, se till att du rengör det endast med en fuktig trasa.

Ta sedan bort mjölkpipen och insugningsröret, vrid skumjusteringsratten medurs till "INSERT"-läget och dra av den. Rengör varje komponent i mjölkskummaren och se till att det inte finns några mjölkrester i hålet och spåret under ratten. Skrapa vid behov skåran med en tandpetare.

Återanslut ratten och ställ pilen i linje med ordet "INSERT". Återanslut pipen och mjölkintagsslangen. Placera mjölkbehållaren i det termiska höljet. Sätt slutligen tillbaka locket på mjölkbehållaren.


OM KAFFET RINNER FÖR LÅNGSAMT 

Vrid bara inställningsratten för malning ett klick medurs mot "7" medan kaffekvarnen är i drift. Fortsätt ett klick i taget tills kaffet rinner tillfredsställande. Kom ihåg att effekten bara är synlig efter två kaffekoppar.

Ta en titt på dessa videor för en närmare titt:

Om du har en kaffemaskin med roterande pump:Om du har en kaffemaskin med pekskärm:SE TILL ATT DITT KAFFE ALLTID FLÖDAR FRÅN BÅDA PIPARNA

Det finns inget bättre än ett livshack med ett vanligt husgeråd. Som att hålla kaffepiparna rena genom att använda en tandpetare - den hjälper till att hålla kaffet flytande från båda piparna. 


TA ENKELT UT INFUSIONSENHETEN

Följ dessa steg så kan du enkelt ta bort infusionsenheten. Stäng av apparaten genom att trycka på på/av/standby-knappen, vänta tills kaffemaskinen stängs av och skjut sedan droppbrickan lite bakåt och ta bort infusionsenheten.


I SLUTET AV AVKALKNING BEGÄR MASKINEN EN TREDJE SKÖLJNING

Om din kaffemaskin ber om en tredje sköljning i slutet av avkalkningen, ta helt enkelt bort vattentanken, fyll den till maxnivån och töm sedan vätskan från droppbrickan för att förhindra att den rinner över.


VISST VATTEN ELLER ÅNGA KOMMER UT UR VATTENPIPEN

Stoppa leveransen av varmvatten genom att trycka på "STOPP". Tvätta alla delar av pipen noggrant med en svamp och varmt vatten.


IBLAND INNEHÅLLER MJÖLKEN STORA BUBBLOR ELLER FÖR LITE SKUM

Det kan vara så att mjölken inte är tillräckligt kall eller inte är skummad. Se till att du använder lättmjölk i kylskåpstemperatur (ca 5°C). 

Se här:

Om du har en kaffemaskin med roterande pump:Om du har en kaffemaskin med pekskärm:
VOILÀ! FÖLJ GUIDEN OVAN FÖR ATT SE TILL ATT DU ALLTID KAN UNNA DIG EN VÄLFÖRTJÄNT KOPPE AV DITT FAVORITKAFFE. NJUT!

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.