Felkod E8 visas på spis

Senast uppdaterad 2021-04-13 13:16

Problem

  • Felmeddelande E8 på hällen

Gäller för

  • Spis
  • Häll

Lösning


  1. Har spisen fungerat tidigare, prova att bryta strömmen och sätt tillbaka igen
  2. Kontrollera säkringarna, så det ej slagits ut
  3. Är det en nyinstallation är det mest troligt ett installationsfel. Kontakta installationsfirman
  4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.