Larmkod F blinkar på spishäll

Senast uppdaterad 2024-04-09 15:29

Problem

  • Larmkod F blinkar på spishäll
  • Larmkod F lyser med fast sken på spishäll
  • Larmkod F lyser kontinuerligt

Gäller för

  • Spis med induktionshäll
  • Induktionshäll

Lösning

Induktionsteknik fungerar med magnetfält och kommer endast att fungera med kokkärl som är kampatibla med induktion.

Om koden "F" blinkar på induktionshällar betyder vanligtvis att hällen inte har registrerat kokkärlet eller att kokkärlet har tagits bort från zonen.

 

Om koden "F" visas kontinuerligt på induktionshällen - detta indikerar på ett anslutningsfel eller att en fas saknas

  • Kontrollera så ingen säkring har gått i proppskåpet
  • Kontakta en auktoriserad elektriker

Om ovan inte avhjälpte ditt problem, rekommenderar vi er att kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod F blinkar på displayen när fel typ eller storlek på kokkärl har ställts på kokzonen eller när inget kokkärl har ställts på kokzonen
  • Kokkärl måste vara magnetiska för att fungera på en induktionshäll, kokkärl kan vara markerade med en symbol om de passar induktionshällar
Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.