Så här använder du barnlås- och låsfunktionen på din AEG induktionshäll

Senast uppdaterad 2024-03-20 08:49

Rengöring av en induktionshäll medan du använder barnlås- och låsfunktionen

Använd låsfunktionerna på din AEG induktionshäll för att förhindra oavsiktlig användning av hällen under matlagning eller rengöring.

Så använder du låsfunktionen

Slå på låsfunktionen för att låsa kontrollpanelen medan du lagar mat på hällen. Detta förhindrar att du av misstag ändrar värmeinställningen.

Slå på låsfunktionen:

1. Slå på hällen

2. På utvalda modeller: Ställ in värmeinställningar
3. Tryck på 

Stäng av låsfunktionen:

Tryck och håll 

Så använder du barnlåsfunktionen

Slå på barnlåsfunktionen för att låsa kontrollpanelen när du inte använder hällen. När du lagar mat kan du stänga av den tillfälligt – den förblir aktiv även efter att du stänger av hällen, så du behöver inte låsa den igen efter varje användning. Vi rekommenderar att du använder barnlås när du rengör hällen.

Om din induktionshäll har en pekskärm, gå in i menyn för att slå på eller av barnlås. Följ annars instruktionerna nedan.


Aktivera barnlåset:

Tryck och håll  tills indikatorn ovanför låssymbolen visas. På vissa modeller visas också ett "L".


Använd barnlåset under matlagning:

1. Tryck på  .

2. Tryck och håll ned  i upp till 4 sekunder tills låsindikatorn försvinner.

3. Starta tillagningen genom att välja en värmenivå på en eller flera zoner.
4. När du stänger av hällen genom att trycka på  , aktiveras barnlåset.


Stäng av barnlåset:

1. Tryck på  .
2. Tryck och håll ned  i upp till 4 sekunder tills låsindikatorn/-indikatorerna försvinner.
3. Tryck på  för att stänga av hällen.


För mer information om din specifika induktionshällmodell, se bruksanvisningen.

Nu när du har lärt dig hur du använder låsfunktionerna kanske du vill 
lära dig mer om de andra funktionerna på din induktionshäll.

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyAEG och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.