Display på ugn visar F85

Senast uppdaterad 2020-06-02 14:47

Problem

  • Felkod F85
  • F85
  • Display på ugn visar F85

Gäller för

  • Ugn
  • Spis

Lösning

  1. Dra ut kontakten eller säkringen till ugnen och låt stå 30 sekunder innan du ansluter på nytt
  2. Kvarstår problem, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Elektronik eller manöverelektronik defekt
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.