Hur du gör rent din AEG-ugn med katalytisk rengöring

Senast uppdaterad 2023-07-07 10:43

Utvalda ugnsmodeller från AEG har katalytiska filter som gör rengöringen enkel. Detta filter hindrar kvarvarande fett från att fästa på ugnens insida och gör att det blir mycket lättare för dig att hålla ugnen ren.

Olika ugnsmodeller kan ha olika rengöringsfunktioner för att underlätta rengöringen. Läs din produktmanual för att ta reda på vilka funktioner du har för att göra rengöringen enklare.

Vad är katalytisk rengöring och varför ska du använda det?

Våra utvalda ugnsmodeller har katalytiskt filter, vilket gör ugnsrengöringen så mycket enklare. Dessa filter absorberar fett som lossnar när ugnen når 250°C. Vissa ugnar med denna funktion är fodrade på sidorna, taket och baksidan av ugnen, medan andra bara har det på baksidan av ugnen. Det katalytiska filtret känns som sandpapper och matspill kan inte sitta kvar på ytan när den är uppvärmd. Det kommer att underlätta när du vill hålla din ugn ren.

Vissa av ugnsmodellerna med katalytiskt filter har ett dedikerat program för katalytisk rengöring, medan andra inte har det. Oavsett vilket kommer du enkelt att uppnå rena resultat genom att följa stegen nedan.

Katalytisk foder närbild


Hur man använder den katalytiska rengöringsfunktionen

Innan du startar rengöringen

1. Ta bort alla tillbehör och avtagbara hyllstöd
2. Ugnsytorna som inte har katalytiskt foder kommer att behöva traditionell rengöring med ugnrengöringsspray och varmt vatten. Vi rekommenderar att du använder vår rengöringsspray för ugn och mikrovågsugn för detta ändamål

Obs: Använd aldrig rengöringsspray på de katalytiska filtren.

Starta det katalytiska rengöringsprogrammet

Alternativ 1: Din ugn har ett dedikerat katalytiskt rengöringsprogram

1. Välj RENGÖRING i MENYN och välj KATALYTISK RENGÖRING
2. Aktivera programmet genom att trycka på  symbolen tills "CATA" visas på displayen
3. Låt den vara självrengörande i en timme

Alternativ 2: Din ugn har inget dedikerat katalytiskt rengöringsprogram

1. Sätt ugnen på 250°C
2. Låt den vara aktiverad i en timme

Efter den katalytiska rengöringen är avslutad

1. Stäng av ugnen
2. När ugnen har svalnat torkar du av botten av ugnen med en mjuk trasa
3. Sätt tillbaka hyllstöden och tillbehören i ugnen

VIKTIGT!

  • Rengör inte den katalytiska ytan med ugnsspray, slipande rengöringsmedel, tvål eller andra rengöringsmedel. Detta kommer att skada den katalytiska ytan
  • Observera att fläckar eller missfärgning kan finnas kvar efter rengöringen, eftersom dessa inte påverkas av de katalytiska egenskaperna. Detta påverkar inte ugnens funktion.

För mer information om din specifika ugnsmodell, se bruksanvisningen. Du hittar din bruksanvisning här.

Nu när du har lärt dig allt som finns att veta om att använda funktionen Katalytisk rengöring, kanske du vill lära dig mer om din ugn. Klicka här för en översikt över rengöring och underhåll av din ugn.

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyAEG och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.