Så avkalkar du din AEG-ångugn

Senast uppdaterad 2023-07-07 10:46

Häll av avkalkningsvätska i vattentanken i ångugnen
Geom att avkalka din ångugn från AEG regelbundet kommer du att se till att den fortsätter att fungera optimalt. Kalkstensrester tenderar att byggas upp med tiden och kan komma att sätta igen systemet - vilket i slutändan påverkar ugnens prestanda. Våra ångugnar kommer att ge dig en varning när det är dags att köra avkalkningsprogrammet för att ta bort uppbyggnaden av kalksten.

Olika ugnsmodeller kan ha olika rengöringsfunktioner för att underlätta rengöringen. Se din produktmanual för att ta reda på vilka funktioner du har för att göra rengöringen enklare.

Vad är avkalkning, varför och när ska du göra det?

Avkalkningsfunktionen tar bort och förhindrar att kalksten byggs upp i din ugns ångsystem, vilket gör att den kan fortsätta att fungera optimalt.
Avkalkning måste göras kontinuerligt – men hur ofta kommer att variera beroende på hur mycket du använder ånga vid tillagning. Dessutom kommer vattnets hårdhet påverka hur snabbt kalkstenen byggs upp.

Ugnen kommer att skicka ett varningsmeddelande när det är dags att avkalka ugnen. Se till du avkalkar din ugn så snart du får detta meddelande. Om avkalkningen inte görs kommer det att påverka ångfunktionernas prestanda och det kommer i sin tur göra det omöjligt för dig att använda ångfunktionen på din ångugn.

Hur du använder funktionen Avkalkning

Innan du startar avkalkningsprogrammet

1. Se till att ugnen är sval
2. Ta bort alla tillbehör
3. Se till att vattenlådan är tom
4. Se till att du har en lämplig avkalkningsvätska till hands. Vi rekommenderar att du använder vårt avkalkningsmedel Universal Descaler.

Sätt på avkalkningsprogrammet

Första delen: cirka 100 minuter

1. Placera den djupa ugnsformen på första hyllnivån
2. Häll 250 ml av avkalkningsvätskan i vattenlådan
3. Fyll den återstående delen av vattenlådan med vatten till maxnivån
4. Välj CLEANING i menyn
5. Välj DESCALING och starta programmet
6. När den första delen är över, töm den djupa ugnsformen och sätt tillbaka den på första hyllnivån

Andra delen: cirka 35 minuter

1. Se till att det inte finns något kvarvarande avkalkningsmedel inuti vattenlådan. Fyll sedan vattenlådan med vatten. Sätt i vattenlådan igen
2. När programmet har avslutas, ta bort den djupa ugnsformen

Efter att avkalkningsprogrammet avslutats

1. Stäng av ugnen
2. När ugnen är sval torkar du ugnen med en mjuk trasa
3. Töm ut det återstående vattnet från vattenlådan
4. Lämna dörren öppen och vänta tills ugnen är torr


För mer information om din specifika ugnsmodell, se produktmanualen. Du hittar din produktmanual här.

Nu när du har lärt dig om avkalkningsfunktionen kanske du vill lära dig mer om hur du håller din ugn ren. Klicka här för en översikt över rengöring och underhåll av din ugn.

Registrera dina produkter
Registrera dina produkter

Registrera dina produkter med MyAEG och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.