Ugn visar SAFE eller hänglås

Senast uppdaterad 2023-03-29 10:05

Problem

 • Ugnen visar SAFE eller hänglåssymbol. Det indikerar att barnsäkerhetsspärren är aktiverad.

Gäller för

 • Integrerad ugn
 • Fristående spis

Lösning

Om din ugn visar SAFE eller en HÄNGLÅS-symbol:

 • BARNSLÅS är aktiverat
 • PYROLYTISK RENGÖRING pågår (när ugnen svalnar till en säker temperatur låses luckan upp automatiskt)


Hur man aktiverar/avaktiverar barnlås/säkert läge

Roterande rattdisplay


Aktivera

 1. Se till att vredet för värmefunktionerna är i avstängt läge.
 2.  - tryck och håll samtidigt i 2 sekunder.
 3. Signalen ljuder. SÄKER  - visas på displayen.
 4. Dörren är låst.  visas på displayen (detta visar även när pyrolysfunktionen fungerar, om tillämpligt)

Avaktivera

 1.  - tryck och håll samtidigt i 2 sekunder.

Aktivera

1. Se till att ratten för värmefunktionerna är i avstängt läge.

2. Tryck och håll ned  och  samtidigt i 2 sekunder.

3. Signalen ljuder. SAFE visas på displayen.

4. Dörren är låst

Avaktivera

tryck och håll  och  samtidigt i 2 sekunder.

Excite Touch Display


Aktivera

 1. Tryck på Meny
 2. Tryck på Alternativ
 3. Tryck på Barnlås

Avaktivera

 1. För att inaktivera, välj kodbokstäverna i alfabetisk ordning.

Peka på Display

Aktivera

 1. Rör  för att aktivera displayen.
 2. Rör  och  samtidigt tills displayen visar ett meddelande.

Avaktivera

 1. Rör  och  samtidigt tills displayen visar ett meddelande.

 

Kommandohjul

Aktivera

 1. Tryck på Meny
 2. Tryck på Grundinställningsmeny
 3. När det är aktiverat visas barnlåset på displayen när du slår på ugnen.

Avaktivera

 1. För att avaktivera, välj kodbokstäverna med vridknappen i följande ordning: ABC eller EOU


AEG Fristående

För att aktivera funktionen: hällen måste vara avaktiverad.

 1. Rör  i 4 sekunder tills  blinkar.
 2. Rör  .
 3.  tänds i 4 sekunder.

För att avaktivera funktionen: hällen måste vara avaktiverad.

 1. Rör  i 4 sekunder tills  blinkar.
 2. Rör  .
 3.  tänds i 4 sekunder.
Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.