Ugnen värmer inte

Senast uppdaterad 2020-06-02 15:30

Problem

  • Ugnen värmer inte

Gäller för

  • Spis
  • Ugn

Lösning

  1. Kontrollera säkringarna/propparna
  2. Bryt strömmen till ugnen i 30 sekunder
  3. Om problem kvarstår kontakta auktoriserat servicecenter
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.