Tiden ändras på torktumlare

Senast uppdaterad 2020-03-10 15:21

Problem

  • Tiden ändras
  • Programtiden stämmer inte

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Den tid som visas på displayen för torktumlare är inte densamma som den tid som anges på energimärkningen
  2. Energimärkningsetiketten indikerar torkningstiden för maximal tvättmängd medan tiden som visas på displayen är torkningstiden för aktuell tvättmängd
  3. En torktumlare torkar vanligtvis ca. 5 kg per timme, så tiden som visas är för den aktuella mängden
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.