Torktumlare visar felkod ERR

Senast uppdaterad 2024-02-29 09:53

Problem

  • Felkod ERR visas på displayen när man byter program efter att program har startat
  • Felkod ERR visas när man ändra inställningar efter att program har startat

Gäller för

  • Ventilationstorktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

1. Välj rätt program och tillval innan du startar apparaten.

Felkod "ERR" visas om man försöker ändra en cykel eller inställningar efter att cykeln har startat eller om det valda tillvalet inte kan användas med den valda cykeln.

Funktionen kan inte användas till valt program, mer information finns i användarhandboken

2. För att torktumlaren ska starta, kontrollera om dörren är helt stängd

Apparaten startar inte med dörren öppen.

Kontrollera att dörren är helt stängd innan du trycker på start/paus-knappen på torktumlaren. 

Om dörren inte är helt stängd kommer start/paus-knappen bara att blinka (displayen kan visa meddelandet ERR), och programmet kommer inte att starta.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.