Tvättmaskin utlöser säkringar

Senast uppdaterad 2020-06-03 13:14

Problem

  • Kortslutning
  • Säkringar går
  • Jordfelsbrytare utlöses

Gäller för

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt-tork
  • Torktumlare

Lösning

  1. Sätt i kontakten i ett annat uttag
  2. Använd aldrig förlängninskabel för att ansluta maskinerna
  3. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Tvättmaskinen och torktumlaren ska inte anslutas till samma säkringskrets. Strömmen som krävs av de två maskinerna ihop överstiger den säkra kapaciteten hos standardsäkringskretsar. Om en jordfelsbrytare utlöses eller en säkring går när du slår på eller stänger av maskinen beror det på jordfel eller kortslutning. Om fler produkter är anslutna till samma säkringskrets kan det göra att säkringen går eller att jordfelsbrytaren löses ut
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.