Tvättmaskin visar felkod ERR

Senast uppdaterad 2020-06-03 12:59

Problem

  • Det står ”ERR” i displayen och maskinen går ej att starta

Gäller för

  • Tvättmaskin

Lösning

  1. Stäng av programmet
  2. Tryck bort tillvalsfunktion på valda tvättprogram för att ta bort felkoden
  3. Starta nytt tvättprogram
  4. Står felkoden kvar, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Det har gjorts en felaktig kombination av tvättprogram, dvs man har försökt lägga till en tillvalsfunktion som inte fungerar med det aktuella tvättprogrammet
  • Man kan läsa i manualen vilka tillvall som fungerar med de olika programmen
Beställ reparation
Beställ reparation

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss endast av originalreservdelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.