Tvättmaskin visar hänglås

Senast uppdaterad 2024-05-08 09:04

Problem

  • Ett hänglås har visats på displayen och apparaten fungerar inte
  • Hur avaktiverar jag barnlåset på min Electrolux tvättmaskin?
  • Barnlåset har aktiverats och apparaten verkar inte svara
  • Barnsäkerhetsspärr slås PÅ och AV
  • Tvättmaskinen startar inte programmet och visar bara en hänglåssymbol

Gäller för

  • Frontmatade tvättmaskiner

Lösning

Ett hänglås som visas är för att markera att ''Barnlås''-funktionen har aktiverats. Detta alternativ förhindrar att tvättcykeln avbryts om barn leker med kontrollpanelen.

När barnlåset är aktiverat kommer det att hindra dig från att utföra någon åtgärd.

Se exempel på kontrollpaneler och hur du aktiverar/avaktiverar alternativet Barnlås


Fristående tvättmaskiner

Kontrollpanel nr.1


Med det här alternativet kan du förhindra att barn leker med kontrollpanelen.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, håll nere Silent- knappen tills hänglåsikonen tänds/släcks på displayen.

Apparaten kommer att använda detta alternativ som standard när du har stängt av den.

Barnlåsfunktionen kanske inte är tillgänglig under några sekunder efter att apparaten har slagits på.


Kontrollpanel nr 2


Med det här alternativet kan du förhindra att barn leker med kontrollpanelen.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, håll ned Soft Plus- knappen tills hänglåsikonen tänds/släcks på displayen.

Apparaten kommer att använda detta alternativ som standard när du har stängt av den.

Barnlåsfunktionen kanske inte är tillgänglig under några sekunder efter att apparaten har slagits på.


Kontrollpanel nr 3

Med det här alternativet kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, tryck på Prewash och Easy Iron samtidigt tills hänglåsindikatorn tänds/släcks.

Du kan aktivera detta alternativ:

Efter att du tryckt på START/PAUS: alternativen och programratten är låsta.

Innan du trycker på START/PAUS: apparaten kan inte starta.


Kontrollpanel nr.4

Med det här alternativet kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, tryck på knapparna  och  samtidigt tills hänglåsindikatorn tänds/släcks.

Aktivera detta alternativ efter att du tryckt på knappen START/PAUS: knapparna är låsta (förutom ON/OFF-knappen).

Detta alternativ förblir aktivt även när du stänger av apparaten.


Kontrollpanel nr 5 (äldre stil)

Med det här alternativet kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, tryck  och  samtidigt tills HÄNGLÅS-indikatorn tänds/släcks.

Du kan aktivera detta alternativ:

Efter att du tryckt på START/PAUS: alternativen och programratten är låsta.

Innan du trycker på START/PAUS: apparaten kan inte starta.


Integrerade tvättmaskiner

Kontrollpanel nr 1

Med det här alternativet kan du förhindra att barn leker med kontrollpanelen.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, håll Plus Steam -knappen intryckt tills hänglåsindikatorn tänds/släcks på displayen.

När den är aktiverad kommer apparaten att använda detta alternativ som standard efter att du har stängt av den eller ändrat/återställt programmet.

Om du trycker på någon knapp blinkar indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

Barnlåsfunktionen kanske inte är tillgänglig under några sekunder efter att apparaten har slagits på.


TIPS

Om du har problem med att ta bort barnlåset, koppla bort apparaten från strömförsörjningen i cirka 5-10 minuter innan du försöker igen.

För apparater med programknapp kan du vanligtvis ta bort barnlåset så fort apparaten har slagits på.

Vanligtvis kommer barnlåsknapparna att vara markerade på kontrollpanelen. Om dessa inte finns, se din bruksanvisning .

Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter.


Om du tyckte att informationen var användbar, vänligen ge oss en tumme upp nedan. Om den här informationen inte löste din fråga, vänligen lämna en tumme ner och kommentera hur du tycker att artikeln skulle kunna förbättras av någon i vårt team. Var medveten om att vårt team kontinuerligt granskar och redigerar artiklar så konstruktiv feedback är mycket användbar.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.