Tvättmaskin visar hänglås

Senast uppdaterad 2024-05-08 09:03

Problem

  • Ett hänglås har visats på displayen och apparaten fungerar inte
  • Hur avaktiverar jag barnlåset i min AEG-tvättmaskin?
  • Barnlåset har aktiverats vilket gör att apparaten inte svarar
  • Barnsäkerhetsspärr slås PÅ och AV
  • Tvättmaskinen startar inte programmet och visar bara en hänglåssymbol

Gäller för

  • Frontmatad tvättmaskin
  • Toppmatad tvättmaskin
  • Tvätt/torkmaskin

Lösning

Ett hänglås som visas är för att markera att funktionen ''Barnlås'' har aktiverats. Med det här alternativet kan du förhindra att barn leker med kontrollpanelen och avbryter tvättcykeln.

När barnlåset är aktiverat kommer det att hindra dig från att utföra någon åtgärd (förutom knappen På/Av).

Beskrivningen av knapparna kan variera beroende på apparatens modell, men de kommer alltid att indikeras på kontrollpanelen med hänglåssymbolen

Hur man aktiverar/avaktiverar barnlåsFör AEG-serien 7000,8000,9000För att avaktivera detta alternativ, tryck och håll ned fläckar/förtvätt- och extrasköljningsknapparna i 5 sekunder tills hänglåset inte längre visas på LED-displayen.

För att aktivera detta alternativ, tryck och håll ned fläckar/förtvätt- och extrasköljningsknapparna i 5 sekunder tills hänglåset visas på LED-displayen.

*I vissa modeller: tryck och håll in knapparna Spin och Stains/Prewash i 5 sekunder för att aktivera/avaktivera barnlåset


För AEG-serien 6000

Med alternativet BARNLÅS kan du förhindra att barn leker med kontrollpanelen.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, tryck på knappen Fläck/Förtvätt tills HÄNGLÅS-indikatorn tänds/släcks på displayen.

Du kan aktivera detta alternativ:

Efter att du tryckt på Start/Paus-knappen: alla knappar och programratten är avaktiverade (förutom På/Av-knappen ).

Innan du trycker på Start/Paus-knappen: apparaten kan inte starta. Apparaten behåller valet av detta alternativ efter att du stängt av det.


För att avaktivera, tryck och håll ned Options och Spin i 5 sekunder tills hänglåset inte längre visas på LED-displayen.

För att aktivera tryck och håll ned Options och Spin i 5 sekunder tills hänglåset visas på LED-displayen.


För AEG äldre modeller


För att aktivera/avaktivera detta alternativ, tryck på Temp. och spin samtidigt tills hänglåsindikatorn tänds/släcks.

Du kan aktivera detta alternativ:

Efter att du tryckt på Start/Paus: alternativen och programratten är låsta.

Innan du trycker på Start/Paus: apparaten kan inte starta.

För att aktivera/avaktivera detta alternativ, tryck på Temp . och spin samtidigt tills hänglåsindikatorn tänds/släcks.

Aktivera detta alternativ efter att du tryckt på knappen Start/Paus : knapparna är låsta (förutom knappen På/Av ).


För inbyggda AEG-tvättmaskiner

För att avaktivera tryck och håll Plus Steam intryckt i 3 sekunder tills hänglåset inte längre visas på LED-displayen

För att aktivera tryck och håll Plus Steam intryckt i 3 sekunder tills hänglåset visas på LED-displayen


TIPS

Om du har problem med att ta bort barnlåset, koppla bort apparaten från strömförsörjningen i 5-10 minuter innan du försöker igen.

För apparater med programknapp kan du vanligtvis ta bort barnlåset så fort apparaten har slagits på.

För apparater med programratt kan du behöva låsa upp detta på det senast använda programmet eller bläddra igenom varje program och försöka ta bort barnlåset.

Vanligtvis kommer barnlåsknapparna att vara markerade på kontrollpanelen. Om dessa inte finns, se din bruksanvisning. Den finns att ladda ned här.

Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter


Om du tyckte att informationen var användbar, vänligen ge oss en tumme upp nedan. Om den här informationen inte löste din fråga, vänligen lämna en tumme ner och kommentera hur du tycker att artikeln skulle kunna förbättras av någon i vårt team. Var medveten om att vårt team kontinuerligt granskar och redigerar artiklar så konstruktiv feedback är mycket användbar.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från AEG och få det levererat med post snabbt och billigt.